Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýemende onlarça müň adam protest geçirýär


Şaýatlar Ýemende howpsuzlyk güýçleri bilen protestçileriň çaknyşygynda režime garşy onlarça demonstrantyň atylandygyny gürrüň berýärler.

Berilýän maglumatlara görä, onlarça müň protestçi paýtagt Sanaada, şeýle-de Teaz, Ibb we Hudaýdah şäherlerinde ýygnanypdyr. Emma bu maglumatlaryň takyklygyny anyklamak başartmady.

Pars aýlygynyň arap döwletleriniň bellemegine görä, Ýemeniň prezidentli Ali Abdullah Saleh häkimiýeti wise-prezidente geçirmeli, şeýle-de oppozisiýanyň geçiji hökümete ýolbaşçylyk etmegine rugsat bermeli.
XS
SM
MD
LG