Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýerewandan Daglyk-Garabaga uçuşlar başlanar


Dawaly Daglyk-Garabag sebitinde aeroportuň açylmagy Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dartgynlylygy mundan beýläk-de ösdürip biljekdigini Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy duýdurýar.

Şeýle-de ÝHHG-niň ýaýradan beýanatynda uçuşlary ýola goýmak boýunça iki tarapyň hem birek-biregi bilen ylalaşmagyna çagyryş edilýär.

Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan Ýerewandan bu sebite uçjak uçaryň ilkinji ýolagçysy boljakdgygyny aýtdy. Bu uçuşy şu ýylyň ahyryna çenli ýola goýmak göz öňünde tutulýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG