Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýadaky çaknyşyklarda ýedi adam öldi


Siriýanyň Homs şäherinde tussaglykda saklanylan taýpa baştutanynyň öldürilmegi sebäpli, protestçiler bilen howpuzlyk güýlçeriniň arasynda dörän çaknyşyklarda azyndan ýedi demonstrant öldürlipdir.

Adam hukuk goraýjy işgäriň “Reuters” habar agentligine beren maglumatyna laýyklykda, öten agşam dörän bu wakalarda adamlar “sowuk ganlylyk” bilen öldürilipdirler.

Siriýada bir aý töweregi wagt bäri hökümete garşy giň gerimli protestler geçirilýär. Protestleriň dowamynda dörän çaknyşyklarda ýüze golaý adam öldi.
XS
SM
MD
LG