Ýekşenbe, Mart 29, 2015 Aşgabat wagty 21:01

Türkmenistan

Aşgabat ABŞ-dan harby kömek soraýar

Türkmen-owghan serhedi

28.03.2015
Türkmenistan Birleşen Ştatlara ýurduň Owganystan bilen serhedindäki durnuksyzlyk meselesini çözmekde harby ýardam sorap ýüz tutdy we Waşington bu bu talaby kanagatlandyrmaga çalyşýar Dowamy
Mart 2015
Mart 2015

Kalendar