Penşenbe, Iýul 31, 2014 Aşgabat wagty 14:24

Türkmenistan

"Şor ýerden hasyl almak kyn"

Ekin meýdany

30.07.2014
Awgust aýynyň başynda şeýle konferensiýalaryň ýene biri geçirilip, onda ekologiýa meseleleri, ýerleriň arryklamagy barada hem gürrüň edilmekçi. Şol bir wagtda Türkmenistanda ekerançylyk ýerleriniň şorlamagy uly mesele bolup galýar diýip, daýhanlar aýdýarlar. Dowamy
Iýul 2014
Iýul 2014

Kalendar