Şenbe, Noýabr 01, 2014 Aşgabat wagty 17:14

Türkmenistan

Türkmen manady 21 ýaşady

Köne we täze türkmen manatlary we amerikan dollarlary

01.11.2014
Türkmenistanda milli pul birliginiň, türkmen manadynyň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda, öňki sowet respublikalarynyň arasynda ilkinjileriň hatarynda, dolanyşyga girizilenine 21 ýyl boldy. Dowamy
Noýabr 2014
Noýabr 2014

Kalendar