Ýekşenbe, Dekabr 21, 2014 Aşgabat wagty 20:43

Türkmenistan

Žurnalist et habary üçin sorag edildi

Aşgabatdaky et nobaty

20.12.2014
Türkmenistan bir geň ýer. Köp adam bu ýerdäki hökümetiň metbugata o diýen dost däldigini bilýär, emma käbir halatlarda sosial meseleler barada ýazmak bolýar, hususan-da bu käbir gowulaşmalaryň göze ilýän mahaly mümkin. Dowamy
Dekabr 2014
Dekabr 2014

Kalendar