Çarşenbe, Awgust 05, 2015 Aşgabat wagty 11:23

Türkmenistan

Şikesler derňelýär

Saglygy goraýyş edarasynyň öňünde nobata duran ýaşaýjylar.

04.08.2015
Şu günler Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi kazyýet-lukmançylyk edarasynyň şaýatlanma bölüminde adatdakydan köp adamly nobatlaryň bolýandygy habar berilýär. Dowamy

Kalendar