Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gwardiýa geňeşi: Eýranda saýlawlar sagdyn geçirildi


Eýranyň esasy kanuny goraýjy ruhanylar geňeşi 1979-njy ýyldan bäri iň sagdyn geçirlen saýlawlar diýip, häzirki prezidentlik saýlawlaryna baha berdi. Gwardiýa geňeşiniň wekili Kethudaýy “10 günüň dowamynda alnyp barylan derňewiň netijesinde uly bir galyplygyň bolmanlygy mälim boldy” diýdi hem-de oppozisiýanyň aýyplamalaryny ret etdi. Saýlawlaryň doly netijesini geljek hepdäniň Duşende güni yglan ediler diýilýär. Döwlet eýeçiligindäki Press-TV bidüzgünçiliklerde 20 adamynyň ölendigini habar berdi.
XS
SM
MD
LG