Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ysraýylyň prezidenti Azerbeýjana we Gazagystana sapar edýärYsraýylyň prezidenti Şimon Peres, şu gün Azerbeýjana we Gazagystana dört günlük resmi saparyna başlaýar. Saparyň maksadynyň, döwletler arasynda strategiki ykdysady gatnaşyklary ýola goýmakdygy habar berilýär. Saparyň dowamynda, Şimon Peresiň prezidentler Ylham Aliýew hem-de Nursoltan Nazarbaýew bilen gepleşikleri planldaşdyrylypdyr. Şeýle hem ol, Astanada geçirilýän dünýä dinleriniň baştutanlarynyň gurultaýyna gatnaşar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG