Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG: Albaniýada saýlawlar kämilleşdi, ýöne bidüzgünçilikler bar


Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy (OSCE) Albaniýada bazar güni geçen parlament saýlawlarynyň öňegidişligi görkezendigini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan, bu guramanyň Halkara saýlaw gözegçiligi missiýasynyň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä, saýlawda bidüzgünçilikler hem boldy. Saýlaw netijeleri premýer ministr Sali Berişanyň dolandyryjy Demokratiýa partiýasynyň öz garşydaşy Edi Ramanyň Sosial partiýasyndan öňe saýlanandygyny görkezdi. Ýewropa Birleşiginiň Giňeliş komissary Olli Rehn alban liderlerini saýlaw standartlaryny halkara normalaryna golaýlatmak üçin bilelikde işlemäge çagyrdy.
XS
SM
MD
LG