Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Horwatiýanyň premýer ministri işden çekilýär


Horwatiýanyň premýer ministri Iwo Sanader işden çekilýändigini we “işjeň syýasatdan” çetleşýändigini, ýagny prezident bolmak üçin bäsleşmejekdigini aýtdy. Ol bu beýanaty Zagrebde bolan metbugat ýygnagynda, 2010-njy ýylyň başynda geçirilmeli prezident saýlawlarynyň öňünden etdi. Sanader, öz konserwatiw Horwat Demokratik Birleşigi 2003-nji ýylda Sosial demokratlardan häkimiýeti alaly bäri premýer ministrdi. Ol şu ýyl Horwatiýany NATO girizdi, ýöne Ýewropa Birleşigine girmek meselesi, Sloweniýa bilen serhet dawasy zerarly bökdelip galdy.
XS
SM
MD
LG