Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saddam Husseýniň guburyna zyýarat etmek gadagan edildi


Şu gün Yragyň hökümeti ýurduň ozalky diktatory Saddam Husseýniň guburyna guramaçylykly zyýarat edilmegini gadagan edýän ýörite karar kabul etdi.
Beýle kararyň kabul edilmegine Saddam Husseýniň dogduk obasynyň töwereklerindäki käbir mekdeplerden okuwçylaryň guramaçylykly ýagdaýda onuň guburyna eltilmekleri sebäp boldy.

2006-njy ýylyň 30-njy dekabrynda dardan asylyp öldürilen Saddam Husseýniň gubury Tikrit şäheriniň golaýyndaky onuň dogduk obasy bolan Al-Awja obasynyň mazarystanlygynda ýerleşýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG