Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Wise-prezidentlige saýlanan Muşaiýe tankyt edilýär


Şu gün Eýranyň berk liniýa tarapdarlary, prezident Ahmedinejad tarapyndan wise-prezident edip bellenen Esfendiýar Rahim Muşaiýeni tankyt edýärler.

Keýhan gazetiniň redaktory Şarietmedary, onuň bu wezipeden boşadylmalydygyny öz ýazan makalasynda öňe sürdi. Şeýle äheň bilen konserwator ruhany Ahmed Hatemi hem çykyş etdi.

Ahmadinejad bilen Muşaýi guda-garyndaş. Ahmadinejad onuň gyzyny oglyna gelin edip aldy.

Muşaýi geçen bir çykyşynda Ysraýyl we Eýran halklarynyň dostdugyny aýdanda ol berk ýazgarylpdy.
XS
SM
MD
LG