Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Medwedew hökümetden daşary guramalar baradaky kanuna gol goýdy


Düyn Kremliň beren habaryna görä, prezident Medwedew hökümete degişli däl guramalar baradaky düzgünleri ýeňilleşdirýän kanuna gol goýdy.

Şol kanuna düzedişler 3 ýyl mundan owal girizilipdi. Oňa laýyklykda, guramalaryň öz işleri we fondlarynyň çeşmeleri barada jikme-jik maglumat bermegi talap edildi. Şeýle-de kanun Orsýetiň “milli bitewiligine, medeni mirasyna howp salan wagtynda şol guramalary ýapmaga hökümete rugsat etdi.

Medwedew bu kanuna düzedişler girizmegi teklip etdi we ol prezidentiň tarapdary bolan parlamentde kabul edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG