Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropa Birleşigi Serbiýany öz hataryna almak ideýasyny goldaýar


Ýewropa Birleşigi Serbiýany öz hataryna almak ideýasyny goldaýar diyip bileleşigiň ýolbaşçylarynyň biri Olli Ren aýtdy.

Belgradda Serbiýanyň prezidenti Tadiç bilen gepleşiklerinden soňra Ren çykyş etdi. Ol Serbiýanyň häkimiýetlerini serhet kontrollygyny güyçlendirmäge, korrupsiýa garşy we guramaçylykly jenaýatçylyga aktiw göreşmäge çagyrdy.

Bu çäreler Serbiýanyň we Ýewropa Birleşiginiň arasynda wizasyz režimi ýola goýmak üçin zerur diýip Olli Ren aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG