Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýda öýken mergisinden 2 adam heläk boldy


Hytaýda öýken mergisinden 2 adamyň heläk bolandygy habar berilýär. Bu kesel Hytaýyň Sinhaý welaýatynda ýerleşýän Szyketan şäherinde ýüze çykypdyr.

Bu gaty howply infeksiýa zerarly ilaty 10 müň adamdan ybarat bolan Szyketan şäheri izolirlenip, onuň hemme ýaşaýjylarynyň karantinde saklanýandygy habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG