Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Wenezuela ABŞ bilen urşa taýýarlanýar


Wenezuelanyň prezidenti Hugo Çawez, Kolumbiýanyň bir harby bazasynda esgerlerini ýerleşdirmek baradaky Waşingtonyň planyna hüjüm etdi.

Regionda, Wenezuelanyň ABŞ-niň ilkinji nyşanasynda durandygyny-da Çawez öňe sürdi hem-de urşa taýýar bolmaga öz halkyny çagyrdy.

Neşe gaçakçylygyna garşy göreşde, Kolumbiýa ABŞ-niň harbylaryna öz bazasyndan peýdalanmaga rugsat berjegini mälim edenden soňra Çawez şeýle beýanat bilen çykyş etdi.
XS
SM
MD
LG