Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Karzai tele-çekeleşige gatnaşdy


Owganystanda prezidentlik saýlawlara 4 gün galanda, bazar güni prezident Hamid Karzai 2 sany bäsdeşi bilen göni efirde tele-çekeleşige gatnaşdy.

Onuň bäsdeşleri ozalky ministrler Ramazan Başardust we Aşref Gany korrupsiýa garşy göreşde we howpsuzlygy üpjin etmekde haýal hereket edýänlikde häzirki prezidenti tankyt etdiler.

Öz gezeginde Karzai, 20-nji awgustdaky saýlawlarda ýeňiş gazanan ýagdaýynda, Talyplar we beýleki ýaragly toparlar bilen gepleşiklere başlajagyna söz berdi.

Talyplar bolsa saýlaw okruglaryna hüjüm etjekdikleri bilen haýbat atdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG