Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Balkana bardy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna sapar edip, Serdar (öňki Gyzylarbat) şähiriniň döwrebaplaşdyrylmagy baradaky kararlara gol çekdi.

Türkmenistan.ru internet saýtynyň çap eden maglumatynda, Serdar şäherinde 2 sosial-administratiw binanyň, senagat kärhanalarynyň gurluşygyna hem-de infrastrukturanyň döwrebaplaşdyrylmagyna 127 million amerikan dollaryna barabar serişdeleriň göýberiljekdigi habar berilýär.

Bu gurluşyklar 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda tamamlanmaly diýlip, maglumatda aýdylýar.

Şu gün Türkmenistanyň prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary bilen barandygyny Türkmenistanyň metbugaty habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG