Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda müň tussag ölüm jezasyna garaşýar


Halkara günä geçiş guramasy Yrakda ölüm jezasynyň ýerine ýetirilmegine garaşýan müň tussag bar diýýär.

Amnesti Internaşnliň täze hasabatynda Yrakda ölüm jezasynyň kän berilýändigi we bu prosesiň açyk däldigi aýdylýar.

Yragyň hökümeti biraz öň zorluk-sütemi azaltmak üçin ölüm jezasynyň zerurdygyny öňe sürdi. Emma Amnesti Internaşnl Yrakda zorluk-sütemiň dowam etmegi bu praktikanyň netijesizdigini görkezýär diýýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG