Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Demirgazyk Koreýa urany baýlaşdyrmagyň jemleýji tapgyrynda


Demirgazyk Koreýa urany baýlaşdyrmak prosesiniň tamamlaýjy tapgyryna ýetendigini habar berdi.

Demirgazyk Koreýanyň hökümetine degişli Merkezi habarlar agentligi ýurduň resmileriniň BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Demirgazyk Koreýa garşy girizen sanksiýalaryna jogap hökmunde urany baýlaşdyrmak prosesiniň tamamlandyryjy tapgyryna ýetendigi baradaky haty BMG-na ýollandyklaryny habar berdi.

Kommunistik režimli bu döwletiň telewideniýesinde bolsa bu mesele bilen baglanşykly şeýle habar berildi. “Ulanylan ýangyç galyndylaryny gaýtadan işlemek prosesi tamamlaýjy pursatyna ýetdi. Alnan plutonini ýarag görnüşine öwürmek işi alnyp barylýar. Urany baýlaşdyryş prososesine tamamlaýjy döwrüne gadam basdy.”

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG