Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanda Hazar sammiti açyldy


Şu gün Hazar deňzi bilen serhetleşýän ýurtlardan dördüsiniň liderleriniň gatnaşmagyňda Gazagystanyň Aktau şäherinde näresmi Sammit öz işine başlady.

Sammite Hazar deňzi bilen serhetleşýän ýurtlar bolan Azerbeýjanyň, Gazagystanyň, Orsýetiň we Türkmenistanyň döwlet liderleri gatnaşýarlar. Iki gün dowam etjek bu sammite Eýrandan hiç hili resmi wekil çagyrylmady.

Eýranyň Daşary işler ministri Manoçehr Mottaki öz ýurdunyň döwlet lideriniň gatnaşmazlygyňda geçirilýän bu Sammitiň ozalky baglaşylan özara ylalaşyklara garşy gelýändigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG