Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet immigrasiýa praktikasyny reforma etmeli


BMG-niň hasabaty Orsýet öz demografiki krizisi bilen baglylykda işçi güýjüniň ýetmezçiligini kemeltmek, ykdysady ösüşiň haýallamagynyň öňüni almak üçin immigrasiýa päsgelçiliklerini azaltmaly diýýär.

Hasabatda Orsýet köpüsi öňki sowet respublikalaryndan gelýän millionlap migrantyň esasy hukuklaryny kepillendirmek üçin kanunlary kabul etmeli we beýleki zerur reformalary geçirmeli diýilýär.

BMG-niň geçen ýyl ýaýradan hasabatyna görä, Orsýetiň ilaty 1993-nji ýyldan bäri 6.6 million azalypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG