Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ak tam Owganystandan çykmak çykalga däl diýýär


Ak tam Owganystany terk etmegiň çykalga däldigini we prezident Barak Obamanyň bu barada oýlanmaýandygyny aýtdy.

Ak Tamyň sözçüsi Robert Gibbs Obama Owganystandaky urşy terk etmek barada pikir edenok-da, eýsem Birleşen Ştatlaryň dokuzynyjy ýylyna girip barýan uruşdaky syýasatyna gaýtadan nazar salýar diýdi.

Gibbs Birleşen Ştatlaryň bu uruşdan çykyp gidiberip bilmejegi düşnükli diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG