Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BMG-ä edilen hüjümiň jogapkärçiligini Talyban öz üstüne aldy


Duşenbe güni Yslamabatda Dünýä azyk programmasynyň edarasyna edilen kast ediş hüjüminiň jogapkärçiligini Pakistan Talybany öz üstüne aldy. Bu hüjümde 5 adam ölüpdi.

Talybanyň sözçüsi AP habarlar gullugyna BMG-niň edarasyna daşary ýurt kömeginiň musulmanlaryň bähbidine däldigi üçin hüjüm edilendigini aýtdy.

Pakistan resmileri bombaçynyň harby eşik geýip gelip, hajathanany ulanmaga rugsat sorandan soň içerik goýberilendigini aýtdylar.
XS
SM
MD
LG