Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Urugwaýyň öňki diktatory 25 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi


Urugwaýda öňki diktator Gregorio Alwares 25 ýyl türme tussaglygyna höküm edilipdir.

1970-80-nji ýyllarda Urugwaýda harby rejimiň höküm süren döwri çepçi güýçlere tarapdar adamlaryň bärsinden 37-siniň öldürilmeginde oňa günä bildirilipdir.

86 ýaşly Alwares höküm yglan edilende, saglyk ýagdaýy sebäpli suduň zalynda bolmandyr.

Şol iş boýunça jogapkärçilige çekilen harby Huan Karloso 20 ýyl türme tussaglygy berlipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG