Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Radowan Karajiçiň üstünden sud prosessi başlanmaly


Şu gün Gaagada bosnýaly serbleriň öňki lideri Radowan Karajiçiň üstünden sud prosessi başlanmaly.

Ol geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň birinji ýarymynda bolan bosnýa urşundaky jenaýatlarda aýyplanýar.

Karajiç 13 ýyllap halkara sudundan gizlenip gezdi. Ol Serbiýanyň ýörite gulluklary tarapyndan geçen ýylyň iýul aýynda Belgradyň eteginde tussag edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG