Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropanyň Habar beriş geňeşi Kosowa häkimiýetlerini aýyplady


Noýabr aýyna bellenen saýlawlaryň öň ýany jemgyetçilik radio we telewideinýä gysyşlar üçin Ýewropanyň Habar beriş geňeşi Kosowa häkimiýetlerini aýyplady.

Kosowanyň hökümet başlygy Haşym Täjiniň adyna ýollanan hatda Ýewropa Habar beriş serişdeleri soýuzynyň başlygy Jan Reweýon:- Kosowanyň RTK kompaniýasy tankydy we alternatiw pikirleri basyp ýatyryp, dolandyryjy partiýanyň we hökümet başlygynyň hususy guralyna öwrüldi-diýipdir.

Bu ýagdaýyň Kosowany halkara jemgyetçiligiň ykrar etmek meselesini sorag astyna salýandygyny Reweýon nygtapdyr.

Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Ärdogan wizit bilen Tährana geldi. Onuň Eýran ýolbaşçylary bilen gepleşikleriniň baş temasy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmekden ybarat.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG