Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropanyň Habar beriş geňeşi Kosowa häkimiýetlerini aýyplady


Noýabr aýyna bellenen saýlawlaryň öň ýany jemgyetçilik radio we telewideinýä gysyşlar üçin Ýewropanyň Habar beriş geňeşi Kosowa häkimiýetlerini aýyplady.

Kosowanyň hökümet başlygy Haşym Täjiniň adyna ýollanan hatda Ýewropa Habar beriş serişdeleri soýuzynyň başlygy Jan Reweýon:- Kosowanyň RTK kompaniýasy tankydy we alternatiw pikirleri basyp ýatyryp, dolandyryjy partiýanyň we hökümet başlygynyň hususy guralyna öwrüldi-diýipdir.

Bu ýagdaýyň Kosowany halkara jemgyetçiligiň ykrar etmek meselesini sorag astyna salýandygyny Reweýon nygtapdyr.

Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Ärdogan wizit bilen Tährana geldi. Onuň Eýran ýolbaşçylary bilen gepleşikleriniň baş temasy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmekden ybarat.
XS
SM
MD
LG