Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ “Ares” raketa göterijisiniň synag uçuşy amala aşyryldy


ABŞ “Ares” raketa göterijisiniň synag uçuşy amala aşyryldy. Ol kosmik gämileriň täze görnüşlerini orbita çykarmaga niýetlenen. Ýakyn ýyllarda ol häzirki şatllaryň ornuny tutar.

Uzynlygy 100 metrlik raketa göterijiniň uçuşy iki minut dowam eder, şol wagt içinde täze tehnikanyň işi barada möhüm maglumatlar alnar-diýlip, öň habar berlipdi.

Howa şertleriniň amatsyzlygy sebäpli “Aresiň” uçugy birnäçe gezek soňy süýşürilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG