Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetde harby uçar deňze gaçyp, heläkçilige uçrady


Anna güni agşam Orsýetiň uzak gündogar regionynda geçirilýän türgenleşik wagtynda bir harby uçar deňze gaçyp, heläkçilige uçrady.

Orsýetiň resmileri bu wakada uçaryň içindäki 11 harbynyň hemmesiniňem ölendir diýlip hasaplanylýandygyny mälim etdiler.

Resmiler bu heläkçiligiň sebäbini anyklamak üçin häzirki wagt uçaryň deňze gaçan ýerinden ondaky ýazgy apparatyny gözläp tapmak ugrunda gözleg işleriniň alnyp barylýandygyny aýtdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG