Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lukoşenko internetden peýdalanmak barada perman çykardy


Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukoşenko düýn ýurtda internetden peýdalanmagy kadalaşdyrmak baradaky permana gol çekdi.

“Interneti ulanyjynyň haýyşy boýunça prowaýder parnografik, ekstremistik ýa-da zorlugy propaganda edýän materiallara çäklendirme girizmäge borçly” - diýlip, dokumentde bellenipdir.

Permanyň esasy bölegi 1-nji iýuldan güýje girýär. Spesialistleriň berýän bahasyna görä, Belarusda internetden peýdalanýanlaryň sany 3 million adamdan geçýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG