Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Afinyda bolan partlamada 1 adam heläk boldy


Gresiýanyň paýtagty Afinyda ýekşenbe güni giçlik bolan partlamada bir adam heläk bolup, biri çaga jemi iki adamyň hem ýaralananlygy aýdylýar.

Bu partlamanyň hökümete degişli bir binanyň öňünde bolanlygy we şol wakada töwerekde ýerleşýän ulagdyr beýleki serişdelere-de zyýan ýetenligi habar berilýär.

Gresiýada çepçi toparlar tarapyndan wagtal-wagtal şeýle partlamalar amala aşyrylýar. Emma adamyň heläk bolmagyna sebäp bolan şeýle partlama, ençeme ýyldan soň bolan ilkinji şeýle wakadyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG