Sepleriň elýeterliligi

Rus-gürji çaknyşygynyň sene ýazgysy


Rus-gurji çaknyşgyna bir ýyldan gowrak wagt geçmegine garamazdan ençeme meseleler çözülmän galdy. Geçen ýylky çaknyşyklar netijesinde takmynan 30 müň adamynyň öýlerinden çykyp gaýdanlygy çak edilýär. (Taýýarlanan wagty: 10/08/2009)

XS
SM
MD
LG