Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oş şäherinde adatdan daşary ýagdaý düzgüni girizildi


Düýn Gyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümeti ýurduň günortasyndaky Oş şäherinde dörän bulagaýçylyklaryň yzy bilen, bu şäherde adatdan daşary ýagdaý düzgünini girizdi.

Ýurduň häkimiýetleri düzgün-tertibi ýola goýmak üçin Oş şäherine harby toparlary we harby tehnikalary hem ýolladylar. Şeýle hem, Oş şäherinde agşam sagat 20:00 bilen ir sagat 6:00 aralygynda komendant sagady girizildi.

Bu wakalaryň öňýany Oş şäherinde ýaş adamlardan ybarat toparlaryň dükanlara, edara-kärhanlara hüjüm edip, binalaryň gapylaryny we penjilerini döwüp, maşynlary ýakyp, bulagaýçylyk döredendikleri barada maglumat alyndy.

Gyrgyzstanyň bu günorta regiony ýurduň ozalky prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň arka direýän regiony hasaplanylýar.
XS
SM
MD
LG