Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti Daşkentde hytaýly kärdeşi bilen duşuşdy


Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow Daşkentde Hytaýyň prezidenti Hýu Jintao bilen duşuşyp, iki ýurduň arasyndaky dostlukly hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmak hakynda pikir alyşdy.

Prezident Berdimuhamedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde geçýän maslahatyna myhman hökmünde gatnaşýar.

Guramanyň bu gezekki mejlisi Özbegistanyň prezidenti Yslam Karimowyň başlyklygynda geçirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG