Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýedäki türkmen studentleriniň tomusky howa gatnawy arzan bolar


Prezidentiň gol çeken görkezmesi esasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi hökümetara we pudagara ylalaşyklar esasynda Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda okaýan studentleri şu ýylyň iýun-iýul aýlarynda Türkiýeden tomus kanikulyna Türkmenistana getirmegi hem awgust-sentýabr aýlarynda yzyna okuwa ugratmagy gurnar.

Şol dokumente laýyklykda Stambuldan Aşgabada hem yzyna getirip äkitmegi “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugy amala aşyrar.

Studentler bilediň bahasynyň ýarsyny tölär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG