Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsürli sürüji Kairiň golaýynda alty işçini atyp öldürdi


Hususy gurluşyk kampaniýasynda işleýän awtobus sürüjisi düýn Kairiň golaýynda 6 işçini atyp öldürdi, 12-sini bolsa ýaralady.

Ol sürüji 20 çemesi işçini öýlerinden işe getirýärkä maşynyny ýoluň ortarasynda durzup, birden ok atmaga başlaýar.

50 ýaşlaryndaky sürüji polisiýa tarapyndan tussag edildi. Onuň näme üçin beýle iş edeniniň sebäbi anyk däl.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG