Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hong-Kong iň az aýlyk kanunyny kabul etdi


Hong-Kong ýekşenbe güni öz ilkinji iň az aýlyk kanunyny kabul etdi. Resmiler bu kanunyň geljek ýyldan güýje girjegini aýdýarlar.

Hökümet tarapyndan bellenen ýumuş topary gelýän aýlarda iň pes aýlyk derejesini teklip etmeli.

Kärdeşler arkalaşyklary iň pes aýlygyň her sagada 4.2 amerikan dollary derjesinde kesgitlenmegini talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG