Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günorta Osetiýadaky ýol hadysasynda 11 adam heläk boldy


Günorta Osetiýada awtobusyň betbagtçylyga uçramagy netijesinde 11 adam heläk boldy.

“Interfaksyň” maglumatyna görä, ýene-de keselhanada 13 adam ýatyr.

Awtobus Wladikawkazdan Shinwala barýar eken.

Betbagçylygyň sebäbi derňelýär.
XS
SM
MD
LG