Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýemendäki çaknyşykda bäş esger heläk boldy


Penşenbe güni Ýemeniň hökümet resmileri ýurduň günortasynda Al-Kaýdanyň söweşijileri diýlip çaklanylýan ýaragly toparyň amala aşyran hüjüminde azyndan bäş sany esgeriň ölendigini habar berdiler.

Maglumata görä, bu waka Ýemeniň Şabwa prowinsiýasynda ýüz beripdir.

Munuň özi soňky bir aýdan gowrak wagtyň içinde Al-Kaýdanyň söweşijileri diýlip çaklanylýan ýaragly söweşijileriň hökümet güýçlerine garşy amala aşyran üçülenji hüjümidir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG