Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä türkmenleri prezidentlerini mahabatlandyrmaýar


Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň konferensiýasyna azyndan 200 sany daşary ýurtly türkmen gatnaşýar.

Soňky ýyllarda Dünýä türkmenleriniň şeýle konferensiýalary diňe prezidenti mahabatladyrýan serişdä öwrüldi diýlip, habar berilýär.

Eýranda, Owganystanda we Günbatarda ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň telewidenýesinde prezidenti köpçülikleýin öwmeli bolandyklaryny aýdýarlar.

Emma prezidenti öwmek Günbatarda, hatda Owganystanda we Eýranda hem däp däl.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Türkmen Sesi“ programmasynda Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň işleri barada onuň duşuşyklaryna gatnaşan guramanyň öňki agzasy maglumat berer.

Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG