Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Italiýan delegasiýasy şu günler Aşgabatda


Italiýanyň DIM-niň Türkmenistan boýunça ýörite wekili Paolo Serpiniň baştutanlygyndaky delegasiýa şu günler Aşgabatda.

Delegasiýa Türkmenstanyň Daşary işler ministrliginde, Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde, prezidentiň ýanyndaky uglewodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak boýunça döwlet agentliginde, Söwda-senagat palatasynda kabul edildi.

Duşuşyklarda myhmanlar Türkmenistan bilen ähli ugurlar, şol sanda ýangyç-energetika, söwda-ykdysady hem gumanitar ugurlar boýunça döwletara gepleşiklerine uly gyzyklanma bildirdiler diýip, türkmen metbugatynyň maglumatynda bellenýär.
XS
SM
MD
LG