Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Harby dokumentleriň aýan bolmagyna alada bildirildi


Owganystan boýunça onlarça müň dokumentiň aýan bolmagy amerikan goşunlary we olaryň hyzmatdaşlary üçin çynlakaý we howply netijelere getirip biler diýip, ABŞ-nyň goranmak ministri Robert Geýts aýdy.

Düýn Pentagonda bolan metbugat konferensiýada eden çykyşynda Geýts: “Wikileaks saýtanda bu dokumentleriň peýda bolmagy amerikan harby taktikasy we tehniki mümkinçilikleri baradaky maglumatlar hakykatdan duşmana berdi” diýdi.

Ägirt uly möçberdäki gizlin dokumentleriň äşgär bolmagy bilen bagly jenaýat derňew işine ABŞ-laryň Goranmak ministrligi Federal derňew býurosyny çekdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG