Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeçenistandaky çaknyşykda iki gozgalaňçy öldürildi


Orsýetli resmileriň aýtmagyna görä, düýn Çeçenistanyň paýtagty Groznynyň golaýynda bolan çaknyşykda iki gozgalaňçy we howpsuzlyk güýçleriniň bir işgäri heläk boldy.

Içeri işler ministrliginiň wekili Walentin Talalaýewyň aýtmagyna görä, şol gozgalaňçylar Federal harby gulluklara hüjüm etmek üçin bir öýde gizlenipdirler.

Çeçenistanda gozgalaňçylar bilen bagly ýüze çykýan çaknyşyklar täzelik däl. Bu respublika iki gezek uly göwrümli içerki çaknyşyklary başdan geçirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG