Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda alty amerikan esgeri heläk boldy


Owganystanda söweşijiler bilen çaknyşykda alty amerikan esgeri heläk boldy.

NATO tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän halkara güýçleriň komandowaniýesiniň maglumatyna görä, Owganystanyň günorta we gündogar etraplarynda hepdäniň ahyrynda amerikan harbylarynyň ýitgileri hasaba alnypdyr.

Mundan öň komandowaniýe ýurduň günortasynda iki harby baza hüjüm eden ekstremistlerden ýigrimisiniň öldürilendigini habar beripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG