Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kanada Owganystandaky harbylarynyň işini derňeýär


Kanadanyň hökümeti Owganystanda gulluk edýän öz harbylarynyň işi bilen baglanyşykly meseleleri derňemäge başlady.

Kanadanyň Goranmak ministrliginiň wekiliniň aýtmagyna görä, saýlantgy ýörite maksatly goşunyň söweşijileri hem komandirleri öz gulluk borçlaryndan artykmaç peýadalanýanlykda aýyplanýarlar. Olar owgan ýesirlerine dözümsiz daraşýarlar, olary kemsidýärler diýlen maglumat bar.

Ýöne Kanadanyň konserwator hökümeti 2007-nji ýylda ol aýyplamalary ret etmäge synanyşypdy. Kanadanyň hökümeti derňewler meselesine indi girişýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG