Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putin: “Arktika parahatçylygyň zolagy bolmaly”


Orsýetiň premýer-ministri Wladimir Putin Arktikada ýaşaýan milletleriň Demirgazyk polýusy üçin söweşmän, Arktikanyň parahatçylygyň zolagy bolamagynyň ugrunda tagalla etmelidiklerini nagtady. Bu barada Wladimir Putin 23-nji sentýabrda öz işini tamamlan “Arktika – dialogyň territoriýasy” atly iki günlik halkara konferensiýasynda eden çykyşynda aýtdy.

“Arktikany parahatçylygyň hem hyzmatdaşlygyň zolagy hökmünde saklanmagy örän möhüm diýip hasaplaýarys. Ekpertleriň çaklamagyna görä, ýene 50 ýyldan soň Arktika ýer şary üçin örän möhüm region bolar”, diýip, Putin belledi.

Bu halkara forumy Orsýetiň Geografiýa jemgyýeti tarapyndan gurnaldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG