Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çehiýada Ukrainanyň öňki ykdysadyýet ministri saklandy


Çehiýanyň polisiýasy ýurduň territoriýasynda Ukrainanyň öňki ykdysadyýet ministri Bogdan Danilişiniň saklanandygyny tassyklady.

Öňki ministr Ukrainada gulluk ygtyýarlygyndan artykmaç peýdalanmakda aýyplanýar.

Danilişin 2007-2010-njy ýyllarda Ýuliýa Timoşenkonyň hökümetinde işläpdi. Ukrainada Wiktor Ýanukowiç häkimiýet başyna gelensoň onuň garşysyna jenaýat işi gozgaldy.

Çeh polisiýasynyň wekili Pawla Kopeska Danilişiniň Interpolyň rugsady bilen saklanandygyny aýtdy: “Häzir Danilişin türmede ýa-da watlaýyn saklanýan kamerada. Onuň Ukrain häkimiýetlerine berilmek mümkinçiligi meselesi çözülmeli”.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG