Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýyň ykdysadyýetiniň ösüşi pese düşüp başlady


Hytaýyň ykdysadyýetiniň ösüşi pese düşüp başlady.

Soňky barlaglaryň netijesine görä, dünýäniň ikinji ägirt uly ykdysadyýetiniň ösüşi ýylyň soňky çärýeginde 9.6%-e deň boldy.

Bu görkeziji öňki çärýegiň 10.3% ösüşine garanyňda pes. Ýöne muňa garamazdan, bu ösüş beýleki döwletileriň ykdysadyýetine seredeniňde heniz hem uly bolmagyna galýar.

Bilermenleriň çaklamagyna görä, Hytaýyň ykdysadyýetiniň pese gaçmagynyň dünýä ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirmegi mümkin.
XS
SM
MD
LG