Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çilide halas edilen magdançylar suda şikaýat etdiler


13-nji oktýabrda Çilide halas edilen, 69 gün 700 metr çuňlukda magdan käninde oturan 33 magdançynyň 31-si käniň eýesini suda berýär.

Olar özleri bilen bolan waka üçin kimiň näderejde jogapkärdigini anyklamak isleýär diýip, magdançylaryň aklawçysy aýtdy.

Suda şikaýat edenleriň biri 5-nji awgustda käniň opurylmagyna üç sagat galanda, adaty bolmadyk sesleriň gelýändigini operatora duýduryp, özleriniň ýokary çykarylmagyny haýyş edendiklerini, emma towakganyň ret edilendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG