Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

PKK Stambuldaky partlamada eliniň ýokdugyny aýdýar


Kürtleriň PKK toparynyň wekilleri ýekşenbe güni Stambulda bolan partlama özleriniň dahylynyň ýokdugyny aýtdylar.

Ýekşenbe güni Stambulyň Taksim bulwarynda bolan partlamada 32 adama şikes ýetipdi. Şikes ýetenleriň ýarysy polisýanyň işgärleri.

Häzire çenli bu partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Muňa garamazdan, türk resmileri partlamany PKK-nyň gurnandygyny çak edýärler.

Kürt gozgalaňçylary, yslam söweşijileri we çepçi ekstremistler Stambulda şeýle hüjümleri öň hem amala aşyrypdylar.
XS
SM
MD
LG