Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjigistan söweş meýdanynda türgenleşik merkezini döredýär


Täjigistanyň Goranmak ministrligi Raşt jülgesinde daglyk ýerlerde uruşmagy öwretmek üçin türgenleşik merkezini döredýändigini aýdýar. Bu ýerde sentýabr aýyndan bäri 60-dan gowrak esger we howpsuzlyk işgäri öldürildi.

Goranmak ministrliginiň metbugat sekretary Fariddun Mahmadaliýew bu ýere eýýäm dowam edýän howpsuzlyk operasiýalaryna gatnaşjak esgerleriň ýaşamagy üçin gyş çadyrlarynyň iberilendigini aýtdy.

Şeýle-de ol bu ýere basym hemişelik jaý gurmak üçin zerur bolan materiallaryň iberiljegini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG