Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda Halkara bilim hepdeligi bellenilýär


Şu üstümizdäki hepdäniň dowamynda Türkmenistandaky amerikan ilçihanasy Halkara bilim hepdeliginiň çäklerinde Türkmenistanda ençeme çäreleri geçirer.

Halkara bilim hepdeligi Birleşen Ştatlaryň Bilim ministrligi hem-de Döwlet departamenti tarapyndan ýörite bellenilip geçilýär.

Bu bilim hepdeliginin çäklerinde Aşgabatdaky amerikan ilçihanasy, şeýle hem Amerikan geňeşi, «AÝREKS» bilim merkezi we käbir beýleki amerikan guramalary Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bilim alyş-çalyş meselesi we bilimiň ähmiýeti barada dürli hili prezentasiýa çärelerini gurnarlar.

Halkara bilim hepdeliginiň açylyş dabarasy düýn Aşgabatda bilim meselesi boýunça Amerikan geňeşiniň ofisinde gurnaldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň press-relizinde Halkara bilim hepdeligine bagyşlanylan bu çäreleriň 23-nji noýabra çenli dowam etjekdigi aýdylýar.
XS
SM
MD
LG